Wiele osiągnięć w dziedzinie płytek ze szkła fotograficznego i druku zostało dokonanych do końca XIX wieku. Gabriel Lippmann wprowadził w 1891 r. proces naturalnego fotografowania oparty na optycznym zjawisku interferencji fal świetlnych. Jego naukowo elegancki i ważny, ale ostatecznie niepraktyczny wynalazek w 1908 roku zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Płyty szklane były nośnikiem większości oryginalnych fotografii fotograficznych od końca lat 50-tych XX wieku aż do ogólnego wprowadzenia elastycznych folii z tworzyw sztucznych w latach 90-tych XIX wieku. Choć wygoda filmu była bardzo popularna wśród amatorskich fotografii, to jednak filmy wczesne były nieco droższe i znacznie gorszej jakości optycznej niż ich szklane płytki, a do końca lat 10. nie były dostępne w dużych formatach preferowanych przez większość profesjonalnych fotografów, więc nowe medium nie zastąpiło od razu lub całkowicie starego. Ze względu na doskonałą stabilność wymiarową szkła, zastosowanie płyt do niektórych zastosowań naukowych, takich jak astrofotografia, trwało do lat 90. ubiegłego wieku, a w niszowej dziedzinie holografii laserowej trwało do lat 2010-tych. Hurter i Driffield rozpoczęli pionierskie prace nad światłoczułością emulsji fotograficznych w 1876 roku. Ich praca umożliwiła opracowanie pierwszej ilościowej miary prędkości filmu.

Prywatne kursy dla fotografów weselnych

Pierwszy elastyczny film fotograficzny został sprzedany przez George’ a Eastmana w 1885 roku, ale ten oryginalny „film” był w rzeczywistości powłoką na papierowym podłożu. W ramach tego procesu warstwa nośna obrazu została usunięta z papieru i przeniesiona na utwardzoną żelatynę. Pierwsza przezroczysta folia z tworzywa sztucznego powstała w 1889 roku. Została ona wykonana z wysoce łatwopalnej nitrocelulozy („celuloidu”), obecnie zwanej zwykle „folią azotanową”.

jak robić najlepsze zdjęcia ślubne - szkolenie dla fotografów

Jak zostać dobrym fotografem weselnym

Choć w 1908 r. Kodak wprowadził octan celulozy lub „folię ochronną”, to na początku znalazł tylko kilka specjalnych zastosowań jako alternatywę dla niebezpiecznej folii azotanowej, która miała tę zaletę, że była znacznie twardsza, nieco bardziej przezroczysta i tańsza. Przejście na euro nie zostało zakończone w przypadku filmów rentgenowskich do 1933 r., a mimo że folia bezpieczeństwa była zawsze używana do filmów domowych 16 mm i 8 mm, folia azotanowa pozostawała standardem w przypadku filmowych filmów teatralnych o średnicy 35 mm aż do momentu jej ostatecznego zaprzestania w 1951 r.

Dominującą formą fotografii pozostawały filmy do początku XXI wieku, kiedy to postęp w fotografii cyfrowej przyciągał konsumentów do cyfrowych formatów. Choć współczesna fotografia zdominowana jest przez użytkowników cyfrowych, film jest nadal wykorzystywany przez entuzjastów i profesjonalnych fotografów. Charakterystyczny „wygląd” fotografii filmowych w porównaniu z obrazami cyfrowymi jest prawdopodobnie spowodowany kombinacją różnych czynników, takich jak: (1) różnice czułości widmowej i tonowej (krzywa S (krzywa H&D w postaci gęstości naświetlenia) z filmem i liniową krzywą odpowiedzi dla cyfrowych przetworników CCD) (2) rozdzielczości oraz (3) ciągłości tonu.