Kevura, czyli pochówek, powinien nastąpić jak najszybciej po śmierci. Tora wymaga jak najszybszego pochówku, nawet w przypadku straconych przestępców. Pogrzeb jest opóźniony „dla honoru zmarłego”, zwykle po to, aby dać więcej czasu na przybycie do pogrzebu i udział w innych rytuałach popołudniowych, ale także na wynajęcie profesjonalistów lub pochowanie zmarłego na wybranym przez nich cmentarzu.

Szacunek dla zmarłych widać z wielu przykładów w Torze i Tanachu. Na przykład, jednym z ostatnich wydarzeń w Torze jest śmierć Mojżesza, kiedy sam Bóg go pogrzebał: pochował go w depresji w krainie Moab, naprzeciwko Beta Peora. Nikt nie zna miejsca, w którym został pochowany, nawet do dziś.

Centrum Pogrzebowe Szmurło

W wielu tradycyjnych pogrzebach szkatułka zostanie przewieziona w siedmiu etapach z karawanu do grobu. Towarzyszy im siedem recytacji Psalmu 91. Po każdym etapie następuje symboliczna przerwa (która jest pomijana w dniach, w których nie będzie również recytowana eulogia).

Kwiaty z krematorium Białystok

Po zakończeniu nabożeństwa żałobnicy zgłaszają się do grobu. Symbolicznie daje to żałobie zamknięcie podczas obserwacji lub uczestniczenia w wypełnieniu grobu. Jeden zwyczaj polega na tym, że wszyscy obecni na pogrzebie biorą łopatę lub łopatę, trzymaną w ręku zamiast do góry, aby pokazać antytezę śmierci do życia i że to użycie łopaty różni się od wszystkich innych zastosowań, aby wrzucić trzy łopaty brudu do grobu.

Osobliwe praktyki pogrzebowe

Niektórzy mają zwyczaj używania łopaty „do tyłu” dla pierwszych łopaty. Nawet wśród tych, którzy to robią, niektóre z nich ograniczają to tylko do kilku pierwszych uczestników.

Kiedy ktoś się skończy, włożył łopatę z powrotem do ziemi, zamiast wręczać ją następnej osobie, aby uniknąć przekazywania żałoby innym żałobie. Ten dosłowny udział w pogrzebie uważany jest za szczególnie dobry, ponieważ jest to taki, za który beneficjent – osoba zmarła – nie może udzielić zwrotu ani wdzięczności, a zatem jest to czysty gest.

Niektóre z nich mają zwyczaj, po napełnieniu grobu, aby uzyskać zaokrąglony kształt polewy.

Po pogrzebie, modlitwa Tziduka Hadina może być odmawiana, potwierdzając, że Boski Sąd jest sprawiedliwy. Rodzina zmarłych może być wtedy pocieszona przez innych żałobników za pomocą formuły:

Hamakom y’ nachem etkhem b’ tokh sha’ ar avelei tziyon viyrushalayim:

„Wszechobecny pocieszy cię (pl.) wśród żałobników Syjonu i Jerozolimy.